Olete oodatud AVATUD USTE PÄEVALE Astangu Kutserehabilitatsiooni

Keskuses!

Avatud uste päev toimub 26. veebruaril kell 9.30 – 14.00

Ajakava:

09.30 – 14.00 Avatud on laat

10.00 – 13.00 Esitlused ja ringkäigud algusega igal täistunnil

11.00 – 11.45 Seminarid (vajalik eelnevalt registreeruda, vt all

lõiku Seminarid):

•”Millega arvestada autismiga õpilase individuaalsel

integratsioonil õppeprotsessi?” Maret Rander, eripedagoog

•”Erivajadustega inimeste füüsilise arengu toetamine individuaalse

ja rühma füsioteraapia kaudu” Triin Pärn ja Kadri Joost,

füsioterapeudid

• “Peaajutrauma rehabilitatsioon Astangu Kutserehabilitatsiooni

Keskuses” Evelin Kohtla ja Kätlin Traks, psühholoogid

12.00 – 12.45 Seminarid (vajalik eelnevalt registreeruda, vt all

lõiku Seminarid):

• “Millega toetab tegevusterapeut kliendi toimetulekut?” Marju

Otstak, tegevusterapeut

“Abivahendid ja elukeskkond” Jürgen Mets, tegevusterapeut

“Karjäärikujundamine: erivajadustega õppija ettevalmistus

tööturule sisenemiseks” Karin Olševski ja Birgit Ulrich,

tööhõivetalituse

spetsialistid

Laat

Terve päev on avatud laat infokeskuse, õpikodade, näitusmüügi ja

kohvikuga.

Laadal saad põhjaliku ülevaate kursustest, sisseastumisest,

rehabilitatsiooniteenustest ja kõigest muust meie majas toimuvast.

Esitlused ja ringkäigud

Igal täistunnil tutvustatakse lühidalt Astangu keskust ja pärast seda

tehakse ringkäik majas. Ringkäigul on hea võimalus tutvuda õppetöö ja

-klassidega ning rehabilitatsioonikeskkonnaga. Teie küsimustele

vastavad keskuse õpetajad ning spetsialistid ja oma abi pakuvad vajadusel

viipekeeletõlgid. Iga ringkäik kestab orienteeruvalt 1,5 tundi.

Seminarid

Seminaridel osalejate arv on piiratud. Seminaridel saab osaleda

registreerudes hiljemalt 22. veebruaril telefonil 659 4152 659 4152 või

meiliaadressil melita.jyrgens@astangu.ee Osalemine on tasuta.

Seminaride lühitutvustused leiad meie kodulehelt www.astangu.ee

Oodatud on kõik, keda huvitavad Astangu võimalused ja tegevus:

õpihuvilised, lapsevanemad, spetsialistid, õpetajad jne!