Uudised arhiiv

Jõulutervitus

Üks aasta on väga pikk lausus laps ühel vaiksel viivul. Taat muigas, pai päkapikk aastad mööduvad linnutiivul. Head sõbrad Harjumaa ühingutest! Kaunimaid hetki lähedastega jõulude aegu, sära täis tunde uusaasta ööl! Soovib HPIN juhatus

Tublimate tunnustamine

Aeg on hakata üles seadma tunnustamiseks väärilisi kandidaate. Teie poolseid ettepanekuid ootan hiljemalt 24.oktoobriks k.a. Tublisid meie seas tuleb märgata ja neid ka tunnustada, see motiveerib veelgi ja on kahtlemata eeskujuks teistele ühingutele. Olgem valmis neid inimesi esitama  kandideerimiseks HPIN-i tänukirjale. HPIN-i tunnustamise kord on meie kodulehel www.harjupin.ee/avaleht/tunnustamise-kord/. Sellel aastal pöörame tähelepanu kategooriale – Pikaajaline panus valdkonna arengusse. Kandidaatide esitamine Loe edasi…

HPIN-i Üldkogu nr. 2. toimus 19.05.2016 Tallinnas

1.) HPIN-i Üldkogu nr. 2. toimus 19.05.2016 Tallinnas. Uuteks juhatuse liikmeteks määrati hääletuse tulemusena: 1.Rein Suppi 2.Elena Kalbus 3.Indrek Matla 2.) HPIN-i Suvine Tervisepäev toimub 31.07.21016 Oxforelli Puhkekeskuses k.13-17. Registreerimine kuni 18.07.2016. Omaosalus 3.- €, eelkooliealised lapsed tasuta. Päikest ja rõõmu soovides, Elena 58070926

Naiste Koostöökett kuulutab välja konkursi Teenäitaja 2015

MTÜ Eesti Naiste Koostöökett kuulutab välja konkursi Teenäitaja 2015 tähtajaga 10. veebruar 2016. Head ENKK liikmed, koostööpartnerid ja sõbrad, MTÜ ENKK kutsub teid esitama kandidaate järjekordsele konkursile „Teenäitaja 2015”. Eesti Naiste Koostöökett on asutanud aunimetuse Teenäitaja, mille eesmärgiks on: väärtustada eetikat parandada poliitilist kliimat mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri kaitsta isiku õigusi ja –vabadusi viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust Loe edasi…

Jõulutervitus

Siis ühe valge küünla sa ema tarvis süüta, et kas või silmapilgu su toas ta valgus vilgub. Siis varjudest valge tee on maas ja sellel lapsepõlve saab minna taas. L. Tungal Head inimesed! Olge hoitud, kaitstud ja armastatud. Toogu järgnev aasta kõigile kuhjaga tervist, rõõme, õnnestumisi ja kordaminekuid. HPIN-i juhatus

Liikumispuudega vabatahtlikke oodatakse kadunud inimeste otsingutele

Vabatahtlikke ühendav sihtasutus Kadunud, mis tegeleb kaduma läinud inimeste otsimisega, kavandab virtuaalse staabi loomist, milles saaksid kaasa lüüa liikumispuudega inimesed. Sihtasutuse juhi Aare Rüütli sõnul on maastiku läbi kammimine küll kõige nähtavam, aga ainult üks osa otsinguprotsessist. “Võtmetähtsusega on tegelikult tagala ja staabitöö, mis peab käivituma juba enne maasikule minemist. Kui füüsilisele otsingule koguneb sageli sadu inimesi, siis staabitöö osas Loe edasi…

Head HPIN-i ühingute juhid!

Kätte on jõudnud aeg  tunnustamiseks üles seada väärikad kandidaadid. Sellel aastal pöörame pilgu kategooriale AASTA KORRALDAJA. Seega meenutagem, kes paistis eriliselt silma. Vöimalik, et potentsiaalsetell kandidaatidel  märkimisväärsed tegemised alles teoksil, ent esitamise tähtaja löpuni on veel üks kuu. Seega ootame teie ettepanekuid hiljemalt 1. novembriks k.a. Vaata ka: www.harjupin.ee/avaleht/tunnustamise-kord/ Ettepanekud palun saata: elena.kalbus@gmail.com

Tublimate tunnustamine

Sügise saabudes on aeg hakata üles seadma tunnustamiseks väärilisi kandidaate. Teie poolseid ettepanekuid ootan hiljemalt k.a. septembri kuu jooksul. Tublisid tuleb tunnustada, see motiveerib veelgi ja on kahtlemata eeskujuks teistele ühingute. Märgake tublisid endi hulgas ja olgem valmis tunnustama neid. HPIN-i tunnustamise kord on meie kodulehel: www.harjupin.ee/avaleht/tunnustamise-kord/ Kandidaatide esitamine meili aadressil: elena.kalbus@gmail.com Meie iga aastase tänuürituse ettevalmistused juba käivad, täpsema Loe edasi…

Piirideta loovus erivajadustega lastele ja noortele

Edastan info projekti kohta, mille eesmärk on toetada ja arendada loovkasvatust erivajadustega laste- ja noorte hulgas. Tegemist on rahvusvahelise koostööga, st kaasatakse lapsi kolmest erinevast linnast; Tallinnast, Peterburist ja Helsinkist. Käesoleva kirja edastamise eesmärk on leida Eestis koostööpartnerit, seega palun kirja saajatel levitada antud infot ka oma võrgustikus. Projekti tulemiks on erinevate maade laste loovust kajastav näitus. Projekti sihtgrupiks on Loe edasi…

Töötukassa värbab seoses töövõimereformiga juhtumikorraldajaid

Otsime oma meeskonda pühendunud ja asjatundlikke JUHTUMIKORRALDAJAID. Juhtumikorraldajana nõustad Sa erivajadustega inimeste tööotsinguid. Selgitad välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning aitad kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke püstitada. Hindad teenuste vajadust ning tagad kliendile vajaliku abi osutamise. Inimese aitamiseks suhtled aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teed koostööd kohalike omavalitsuste, teenuseosutajate ja tööandjatega. Alates juulist 2016 viid läbi intervjuusid töövõime hindamise taotluse Loe edasi…

Tähelepanu, ootame kiiret tagasisidet Elroni poolt välja töötatud puuetega isikuid puudutava dokumendi osas

Palun avaldage arvamust ühe Elroni poolt välja töötatud puuetega isikuid puudutava dokumendi osas. Tulenevalt Euroopa Liidu rongireisijate õiguste määrusest (1371/2007) peab vedajal olema eeskiri, kuidas on reguleeritud puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste vedamine vedaja rongidega. Elron alustes üle-eestiliselt uut tüüpi rongidega liiklemist eelmisel aastal, nüüdseks on süsteem sisse töötatud ning ollakse valmis reguleerima detailsemalt ka puuetega inimeste reisimisvõimalusi. Manuses on Loe edasi…

Head HPIN-i ühingute liikmed!

Saatku jõuluaegne soojus ja rõõm Teid kogu aasta, olge terved, kaitstud ja armastatud! HPIN-i juhatus

Tunnustatud aastal 2014

30.novembril 2014.a. toimus HPIN-i jõulupidu/tänuüritus Saku Pruulikojas. Traditsiooniliselt antakse jõulu eel Nõukoja poolt üle lõppeval aastal ja ka varasematel aastatel enim silma paistnud allühingutele ja organisatsioonidele tänukirjad ning meened. Tänavu lisandus esmakordselt tunnustus ka sponsorile. Käesoleval aastal tunnustati HPIN-i poolt: KOSE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KODA. Pikaajaline edukas töö Kose puuetega inimeste heaks. REET VARIK (Viimsi Invaühing). Tulihingeline spordiprogrammide juht HPIN-i tervisepäevadel. Loe edasi…

HPIN-i Tunnustamise Kord

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tunnustamise kord Üldosa 1.1.Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja (edaspidi HPIN) tunnustamise kord reguleerib tunnustamise kategooriaid ning kandidaatide esitamist ja valikut. 1.2. Puuetega inimeste valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Suvine meeldetuletus!

Palun HPIN-i ühingute juhtidelt tagasisidet 5.augustil k.a. Nelijärve Puhkekeskuses toimuva HPIN-i tervisepäeva osas. Annan teada, et registreerimise tähtaeg on 15. juuli k.a. Meie jaoks on oluline osalejate arv, et saaksime päeva tulemuslikumalt korraldada ja tagada kõigile osaljatele toitlustus. Omaosalus on jätkuvalt 3.- eur in., eelkooliealised lapsed tasuta. Sularahas on võimalik tasuda kohapeal. Vajame kindlasti ka osalejate nimekirju. Ülekande puhul peab raha Loe edasi…